Tarieven

Per 1 januari 2013 zijn de tarieven in de tandheelkunde vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onderstaand een volledig overzicht van alle tarieven. De tarieven zijn exclusief techniek- en materiaalkosten.
In het tarievenoverzicht zijn de kosten per "prestatie" (bijvoorbeeld het aanbrengen van een vulling) opgenomen.
Een behandeling kan uit meerdere prestaties bestaan. Wij willen ons onderscheiden door kwaliteit te garanderen en alleen met de beste materialen te werken.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg