Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Dit zijn de UPT-codes. Deze zijn vastgesteld door de overheid ( de Nederlandse Zorg Autoriteit ).

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening – Infomedics/Famed

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden.

Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.

Contactgegevens

Uwnota.nl

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg